Efnahagsreikningur

Efnahagsreikningur 31. október 2021
 Skýringar 31.10.2021 31.10.2020
Eignir
Fastafjámunir
Vallareftirlitsbíll ………………………………………………… 405.329 476.858
Golfbílar/golfsett/kerrur  ………………………………………. 5.348.108 6.253.073
Borhola ………………………………………………………….. 16.309.346 16.656.353
22.062.783 23.386.284
Veltufjármunir
Viðskiptakröfur …………………………………………………. 18.911.676 7.748.954
Birgðir, endursöluvörur ……………………………………….. 6 3.224.170 2.402.491
Vallarvörubirgðir ……………………………………………….. 2.901.860 3.517.752
Handbært fé ……………………………………………………. 13 10.474.935 6.089.404
35.512.641 19.758.601
Eignir samtals 57.575.424 43.144.885
Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Óráðstafað eigið fé ……………………………………………. 14 34.820.953 24.791.902
Skammtímaskuldir
Ógr laun og launatengd gjöld ……………………………….. 15 15.450.308 10.339.743
Ýmsar skammtímaskuldir …………………………………… 16 7.304.163 8.013.240
22.754.471 18.352.983
Skuldir samtals 22.754.471 18.352.983
Eigið fé og skuldir samtals 57.575.424 43.144.885