Rekstrarreikningur

Rekstrarreikningur 1. nóvember 2020 til 31. október 2021
Skýringar 1.11.2020- 1.11.2019-
31.10.2021 31.10.2020
Rekstrartekjur:
Félagsgjöld ……………………………………………………… 2   150.775.949   131.608.744
Vallartekjur ……………………………………………………… 3     54.505.418     47.219.131
Styrkir og fjáraflanir …………………………………………… 4     24.254.568     18.535.575
Aðrar tekjur …………………………………………………….. 5     15.966.940     14.585.752
  245.502.875   211.949.202
Rekstrargjöld:
Vörunotkun ……………………………………………………… 6      6.798.555      5.767.594
Laun og launatengd gjöld ……………………………………. 7   117.262.800   101.301.522
Íþróttastarf ………………………………………………………. 8     18.447.447     16.458.803
Rekstur Urriðavallar …………………………………………… 9     45.684.411     41.705.693
Rekstur golfskála og bygginga ……………………………… 10     21.120.511     12.355.563
Rekstur véla og tækja ………………………………………… 11     19.144.021     15.258.050
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður ………………………….. 12      4.919.419      7.152.867
  233.377.164   200.000.092
Rekstrarhagnaður f. afskr. og fjármagnsliði     12.125.711     11.949.110
Afskriftir fastafjármuna ………………………………………..      1.323.501      1.458.052
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur og verðbætur …………………………………….         637.441         264.873
Vaxtagjöld og verðbætur ……………………………………..  (1.410.600)  (1.119.456)
       (773.159)        (854.583)
Hagnaður tímabilsins 10.029.051 9.636.475