Fjárhagsáætlun 2021

Áætlun 2022
Áætlun Reikningur
Skýringar 2022 2021
Rekstrartekjur:
Félagsgjöld 2 159.949.500 150.775.949
Vallartekjur 3 52.500.000 54.505.418
Styrkir og fjáraflanir 4 21.500.000 24.254.568
Aðrar tekjur 5 14.500.000 15.966.940
248.449.500 245.502.875
Rekstrargjöld:
Vörunotkun 6 6.500.000 6.798.555
Laun og launatengd gjöld 7 122.760.976 117.262.800
Íþróttastarf 8 21.848.600 18.447.447
Rekstur Urriðavallar 9 48.900.000 45.684.411
Rekstur golfskála og bygginga 10 18.075.000 21.120.511
Rekstur véla og tækja 11 19.150.000 19.144.021
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður 12 6.565.000 4.919.419
243.799.576 233.377.164
Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði 4.649.924 12.125.711
Afskriftir fastafjármuna 1.062.896 1.062.896
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur og verðbætur 914.443 914.443
Vaxtagjöld og bankakostnaður -570.026 -570.026
344.417 344.417
Hagnaður (tap) tímabilsins 3.931.445 11.407.232
Afskriftir fastafjámuna 1.825.000 1.323.501
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) -800.000 -773.159
Hagnaður (Tap) ársins 2.024.924 10.029.051